Ботулотоксин — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Ботулотоксин — основний фактор патогенності Clostridium botulinum, екзотоксин, який продукують вегетативні форми цієї бактерії, основний фактор патогенезу ботулізму. Ботулотоксини різних серотипів Clostridium botulinum віднесено до тих біологічних агентів, які офіційно визнано такими, що можуть бути біологічною зброєю.[1];[2]

Це найпотужніший з відомих в світі токсинів, поліпептид. У 1950 р. В. Брукс дав перші пояснення механізму дії ботулотоксину, отримавши дані про те, що він блокує виділення ацетилхоліну з пресинаптичної мембрани кінцевого рухового нервового волокна.[3] Наразі відомо, що ботулотоксин діє спочатку на найближчі до місця всмоктування нервово-м’язові синапси, блокуючи виділення нейромедіатору ацетилхоліну, збільшує активність гідролазового ферменту — ацетилхолінестерази, яка додатково розчіпляє ацетилхолін. Крім блоку виділення нейромедіатора, ботулотоксин знижує чутливість активних зон до Ca2+, що також позначається на передачі нервових імпульсів. Ботулотоксин діє на адренергічні структури, не зачіпаючи холінергічні. Таким чином, порушується передача імпульсу з нервового волокна на м’язове, що призводить до прогресуючих низхідних парезів і паралічів при ботулізмі.

У 1946 р. Е. Шантц отримав кристалічну форму очищеного ботулотоксину типу А.[4]ці роботи велися для застосування ботулінічного токсину як біологічної зброї. Трансформація ботулотоксину з сильної отрути на ліки сталася зусиллями доктора А. Скотта. У пошуках нехірургічного методу лікування косоокості він, розуміючи механізм дії цього токсину, коли отримав від Е. Шантца очищений кристалічний ботулотоксин типу А, використовував його в експериментах на мавпах, а через 7 років застосував у людей. Він продемонстрував безпеку та ефективність внутрішньом’язового введення ботулотоксину типу А для лікування хворих на косоокість.[5] І в 1989 р. препарат «Ботулінічний нейротоксин типу A — гемаглютинін комплекс» під назвою «Ботокс» був схвалений американською службою FDA для клінічного застосування у хворих із захворюванням м’язів очей. У 1990 р. був уведений до медичного вжитку препарат «Діспорт».

Детальніші відомості з цієї теми Ви можете знайти в статті Clostridium botulinum.

Детальніші відомості з цієї теми Ви можете знайти в статті Ботулізм.

Ботулінічний нейротоксин типу A — гемаглютинін комплекс; комерційні назви: Бо́токс (Botox) і Діспорт (Disport) — лікарський засіб на основі ботулотоксину. Впливає на нервово-м’язову передачу.

Білковий комплекс, отримуваний від Clostridium botulinum, складається з нейротоксину типу А та деяких інших білків. У фізіологічних умовах даний комплекс розпадається, вивільняючи чистий нейротоксин.

Молекула ботулінічного токсину складається зі зв’язаних дисульфідним містком важкого (молекулярна маса — 100 тисяч Дальтон) і легкого (молекулярна маса — 50 тисяч Дальтон) ланцюжків. Важкий ланцюжок високоспоріднений до зв’язування зі специфічними рецепторами, розташованими на поверхні нейронів-цілей. Легкий ланцюжок має Zn²-залежну протеазну активність, специфічну до цитоплазматичних ділянок синаптосомально зв’язаного білка, молекулярної маси 25 тисяч Дальтон (SNAP-25), який бере участь у процесах екзоцитоза.

Перший етап дії ботулінічного токсину — специфічне зв’язування молекули із пресинаптичною мембраною (процес триває до 30 хв.). Другий етап — інтерналізація зв’язаного токсину в цитозоль шляхом ендоцитоза. Після інтерналізації легкий ланцюжок діє як цинк-залежна протеаза цитозоля, вибірково розщеплюючи SNAP-25, що на третьому етапі призводить до блокади вивільнення ацетилхоліна із пресинаптичних терміналей холінергічних нейронів. Кінцевим ефектом цього процесу є стійка хемоденервація.

За інтрамускульного введення розвиваються два ефекти: пряме інгібування екстрафузальних м’язових волокон, шляхом інгібування нервових закінчень альфа-мотонейронів на рівні нервово-м’язового синапса, й інгібування активності м’язових веретен, шляхом гальмування гамма-мотонейронного холінергічного синапса на інтрафузальному волокні.

В останні роки введені в клінічну практику препарати на основі нейротоксину типу В «Міоблок» і «Нейроблок», створені препарати подібного типу в Японії, Китаї та Німеччині.[6]Наразі прицільне введення терапевтичних доз ботулотоксину використовують для лікування багатьох нейром’язових розладів, він знайшов своє застосування в таких спеціальностях, як офтальмологія, неврологія, проктологія, гастроентерологія й косметологія.[7]

uk.wikipedia.org

Ботокс — это… Что такое Ботокс?

Бо́токс (Botox) — торговое название ботулинового нейротоксина А, вырабатываемого возбудителями ботулизма бактериями Clostridium botulinum.

Ботокс является очищенным природным белком, который в малых дозах расслабляет сверхактивные мышцы, являющиеся причиной образования морщин. Инъекции Ботокса блокируют связь между сигналами двигательного нерва и мышцей, участвующей в формировании морщины. Лечение является простым и производится безоперационным путем. В результате лечения разглаживаются устойчивые глубокие морщины, появляющиеся с течением времени.

Препарат вводят в мышцы, которые нужно расслабить. Действие препарата длится от 2 до 8 месяцев.

Токсин действует на мелкие мышцы, располагающиеся под кожей. Именно они, сокращаясь, создают морщины на лбу, в углах глаз, переносице и спинке носа, верхней губе.

Для введения препарата используются тонкие иглы, с помощью которых препарат вводят в мышцы. Для обезболивания процедуры используют местные анестетики, которые предварительно наносят на кожу.

Препарат начинает действовать в среднем через 7- 14 дней. Под действием «Ботокса» наступает ослабление двигательной активности мышц. Мелкие и глубокие морщины разглаживаются, а поверхность кожи становится ровной.

Эффект от действия препарата сохраняется в среднем на протяжении 6 месяцев, после чего необходимо повторить процедуру.

При регулярном проведении процедур мышцы поддерживаются расслабленными, разглаживаются морщины любой глубины и не формируются новые.

Смертельные исходы, связанные с инъекциями Ботокса, были описаны в докладе FDA в феврале 2008 года. Американская академия дерматологов также отметила, что к 2003 году имелись данные о 28 смертельных случаях, связанных с медицинским применением инъекций Ботокс.

Осложнения введения «Ботокса» немногочисленны и крайне редки. При избыточном введении препарата может опускаться угол рта или веко. Однако, учитывая обратимость действия нейротоксина, при возникновении этих побочных эффектов, восстановление внешнего вида происходит через 1-2 месяца.

Несмотря на своё умение устранять проявления старения на лице, «Ботокс» всё же имеет недостатки. С помощью этого препарата нельзя устранить все морщины. Например, зона вокруг рта, щёки и подбородок — не самые лучшие места для инъекций. Для устранения морщин в этих местах используется биополимерный гель.

Так же ботокс используется в качестве симптоматического лечения лёгких форм нервного тика [1]

Примечания

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

История создания Ботулотоксин — Новости и публикации — Pharmedu.ru

«Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным». Парацельс.

Ботулотоксин – белок, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum, и один из сильнейших ядов, известных человечеству. При попадании в организм вещество вызывает тяжелое поражение нервной системы, прогрессирующий паралич и остановку дыхания. Justinus_Kerner_AltersbildВпервые симптомы отравления ботулотоксином были описаны еще в 1820 году немецким врачом Юстином Кернером (1786 – 1862). Так как заболевание выявлялось после употребления колбасы, зараженной бактериями, вырабатываемый ими токсин получил соответствующее название – ботулинический, или колбасный яд (лат. botulus – колбаса), а отравление – ботулизм. Выявить же саму бактерию удалось лишь в 1895 году, бельгийскому доктору Эмилю ван Эрменгему (1851-1932). Изначально ботулотоксин применялся только в качестве

биологического оружия — на фронтах Второй мировой войны. Аэрозоль эффективен в воздухе в течение 12 часов, смерть после отравления наступает на третьи сутки. И всего четырех килограммов этого вещества хватило бы, чтобы убить все человечество на Земле. Несколько десятилетий спустя Генеральная ассамблея ООН одобрила конвенцию о запрете разработки, производства и накопления запасов токсического оружия, в том числе и ботулотоксина. Однако в 1950-х годах ученые открыли, что это вещество способно быть не только ядом, так и лекарством. Тогда в ходе исследований удалось доказать, что введение очищенного и разбавленного токсина в гиперактивную мышцу приводит к полному ее расслаблению, а значит, может использоваться в терапевтических целях. Первым врачом, применившим результаты клинических исследований ботулотоксина на практике, стал офтальмолог из Сан-Франциско Алан Скотт. После успешных опытов на обезьянах в 1978 году доктор получил официальное одобрение FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США) на проведение исследований на людях. Новый препарат испытали на себе его пациенты — добровольцы, страдающие косоглазием и блефароспазмом (непроизвольным морганием). Результаты данного исследования были представлены в специализированном издании Ophthalmology.
Успех Алана Скотта
воодушевил ученых на дальнейшее изучение терапевтических свойств ботулотоксина и его применение в других областях. Американская фармацевтическая компания Allergan, увидев в этом большие перспективы, выкупила права на токсин.
Так появился Ботокс
– первый коммерческий медицинский препарат на основе ботулотоксина. Существует несколько типов этого токсина, которые решено было обозначить латинскими буквами. Разработчики нового лекарства выбрали белок типа А – самый ядовитый (долгое время он оставался единственным, применяемым в медицине). Только недавно на рынке появились препараты, содержащие токсин В, а другие типы и вовсе в терапии до сих пор не используются. 1241273751_botox_02В декабре 1989 года FDA официально разрешило применение Ботокса для лечения ряда заболеваний, связанных с непроизвольными сокращениями мышц. В этом же году был впервые зафиксирован косметический эффект препарата, и произошло это почти случайно. Одна из женщин, проходивших лечение блефароспазма, указала своему офтальмологу
Джейн Каррузерс
на то, что уколы Ботокса волшебным образом разгладили ей морщины на переносице. По прошествии полного терапевтического курса доктор и сама заметила, что лицо пациентки стало выглядеть моложе. Своим наблюдением Джейн поделилась c мужем Алайстером, руководителем отделения дерматологии в одном из канадских университетов. А он, в свою очередь, решил развернуть полномасштабное исследование для изучения возможности использования Ботокса в косметологических целях. В 1990 году супруги Каррузерс опубликовали первые положительные результаты, доказывающие высокую эффективность Ботокса в борьбе с морщинами. Весть о чудесном «побочном эффекте» нового препарата быстро разлетелась по миру. Вскоре в приемные покои невропатологов выстроились очереди из нетипичных для этих клиник пациенток – обеспеченных дам в возрасте. К тому времени морщины еще не числились в списке показаний к применению Ботокса, но многие врачи были готовы использовать препарат не по его прямому назначению. Препарат стал применяться для лечения повышенного потоотделения, для лифтинга лица, подтяжки груди и ягодиц, корректировки лицевой асимметрии. Вскоре инъекции Ботокса получили негласное название «уколы красоты». Однако только в 2002 году FDA официально одобрило применение препарата в косметологических целях – для устранения мимических морщин. После этого в США процедура стала настолько популярной, что ее предлагали чуть ли не в каждом косметическом салоне или спортивном клубе.

Интересный факт

Бытует мнение, что одним из первых, кто испытал на себе Ботокс как средство для поддержания красоты и молодости, был президент США Рональд Рейган. Желание сохранить молодость и красоту заставляло людей идти на осознанный риск. Ведь никто не скрывал, что под кожу вводится смертельный яд, просто в очень маленьких количествах, а в аннотации к препарату указывались все возможные побочные эффекты. Дело в том, что ботулотоксин проникает во все мышцы, до которых сможет «дотянуться». Если яд просачивается туда, куда его не планировали вводить, результат может быть весьма печальным. Вот лишь несколько нежелательных, но возможных последствий косметологических процедур с применением Ботокса: полуприкрытые глаза, которые нельзя открыть или закрыть полностью, опущенные уголки губ, кривая улыбка, слюнотечение, трудности с глотанием и хриплость голоса и даже металлический привкус во рту. Механизм этих побочных эффектов до конца не изучен, поэтому, можно сказать, что ни один человек, испробовавший «уколы красоты» на себе, не застрахован от их сюрпризов. И все-таки, не нужно забывать, что ботулотоксин успешно применяется не только в косметологии, но и в медицине. В 1993 году с помощью этого вещества научились лечить ахалазию кардии (недостаточное рефлекторное расслабление пищеводного сфинктера и нарушение проходимости пищевода). Ботулотоксин до сих пор успешно используется в лечении блефороспазма и косоглазия, а также спастической кривошеи и локальных мышечных спазмов (в том числе детский церебральный паралич). В октябре 2010 года уколы Ботокса в шею и голову разрешили использовать для лечения мигрени. А в августе 2014 года были опубликованы сенсационные результаты исследований, доказывающих, что применение ботулотоксина способно замедлить рост раковых клеток опухолей желудка. Согласно данным американских ученых, инъекция токсина в сочетании с химиотерапией увеличила выживаемость подопытных животных, зараженных раком, на 35% по сравнению с одной лишь химиотерапией. Можно долго спорить о целесообразности использования Ботокса, но факт остается фактом: введение яда в свой организм – это не только блажь богатых, желающих во что бы то ни стало сохранить молодость и красоту. Для некоторых это спасение от смертельного недуга, последний шанс на жизнь.

pharmedu.ru

Что такое ботокс и зачем он нужен? — Рамблер/новости

Ботулотоксином называют бутолинический токсин типа А, он более известен под коротким названием ботокс. Это вещество производится анаэробными бактериями Clostridium, широкое распространение в медицине оно получило с 1960 года. Ботокс изменил в лучшую сторону жизнь сотен тысяч людей по всему миру, его применяют при частичном параличе, в том числе и при параличе лицевого нерва. Введение ботокса расслабляет мускулатуру, благодаря чему к пациентам возвращается симметрия лица. Ботулотоксин используется в неврологии при лечении головных болей и мигреней, косоглазия и других неврологических заболеваниях, ботокс нашел применение даже среди ортодонтов, его назначают при скрежете зубами.

Действие ботокса локализовано, он расслабляет определенную мышцу посредством нарушения передачи импульса к ней, исходящего от нервного окончания.

Действие ботокса временное, поэтому инъекции вводятся повторно через каждые 3-5 месяцев.

Ботулотоксин и косметология

Практикуя лечение ботоксом, врачи не могли не заметить, что он обладает свойством разглаживать морщины, и это стало первым шагом в мир новейшей косметологии. Уколы ботулотоксина превосходно справляются с морщинами на лбу, вокруг глаз, на переносице. Для мышц нижней трети лица такие уколы используются очень редко, так как локализация мышц здесь очень плотная, вероятность попасть не в ту мышцу сильно высока. Ошибка с целевой мышцей не приносит вреда для здоровья, но возможны эстетические нарушения, к примеру, временное опущение уголков рта. Уколы ботокса должен делать человек, который очень хорошо знаком с анатомией.

Ботулотоксин не является чудодейственным средством против всех морщин, он будет бессилен против статических морщин, сформированных много лет назад. Но ботоксотерапия очень эффективна против динамических морщин, кроме этого он оказывает профилактику образования новых морщин. Эффект от введения ботокса становится заметным уже на второй день после введения, максимальное действие достигается через две недели и сохраняется на 3-5 месяцев. Для того, чтобы кожа всегда была гладкой, прокалывать ботокс необходимо регулярно.

Ботулотоксин против гипергидроза

Этим термином называют повышенное потоотделение, при гипергидрозе уколы делаются в подмышечные впадины, ладони и подошвы, а также в паховую область, препарат вводится поверхностно в большом количестве. Ботокс выполняет свою задачу и нарушает передачу нервного импульса к потовой железе, в конкретном месте пот перестает вырабатываться на срок от 4 до 6 месяцев, это зависит от микроциркуляции жидкостей в организме и активности образа жизни.

Перед тем, как принять решение использовать ботокс против повышенной потливости, следует узнать, что если потоотделение уменьшится в одной области, то оно может усилиться в другой. К примеру, если перестанут потеть подмышки, то спина может начать потеть сильнее. Однако, это касается только экстремальных условий для организма, к примеру, когда человек занимается спортом или подвергается воздействию высокой температуры. Процесс потоотделения необходим для естественного охлаждения организма, поэтому нельзя прокалывать ботокс во все зоны сразу.

Противопоказания ботокса

Побочных эффектов от введения ботокса на данный момент не выявлено, но он имеет ряд противопоказаний, в первую очередь это:

Невосприимчивость к ботулотоксину;

Период беременности и грудного вскамливания;

Наличие онкологических заболеваний;

Стадия обострения хронического заболевания;

Нарушение целостности кожи в месте предполагаемой инъекции.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Зачем нужно делать чистку лица?

Почему нельзя выдавливать прыщи?

Как ухаживать за кожей зимой?

Видео дня. Режиссер фильма «Текст» заявил, что Асмус была готова к постельной сцене

Читайте также

news.rambler.ru

Самое ядовитое вещество — ботокс ?

Прочитал вот такое вот утверждение в интернете: «Ботокс – самое ядовитое вещество, известное человеку. Пара чайных ложек может уничтожить всё население небольшой европейской страны. А пары килограммов Ботокса было бы вполне достаточно, чтобы убить всех людей на Земле.»

Давайте выясним подробнее действительно ли это так …

Ботокс, диспорт, лантокс, ксеомин и другие «родственники»

Ботокс, диспорт, лантокс, ксеомин — все эти препараты действительно являются «ближайшими родственниками», вернее, это коммерческие названия лекарственных препаратов, представляющих одно и то же действующее вещество — токсин ботулизма типа А. Семейство это немногочисленно, но тем и ценно. Всего четыре препарата ботулинического токсина типа А: Botox (Allergan Inc; США), Disport (Ipsen Pharma, Франция; Ipsen Biopharma Ltd.; Англия), Lantox (Lanzhou Pharmaceuticals; КНР), Xeomin (Merz Pharmaceuticals; Германия) зарегистрированы в России. Они являются представителями фармакологической группы холинергических лекарственных средств, уменьшающих выделение ацетилхолина. Это значит, что в отличие от других холинергических веществ они являются веществами пресинаптического действия, что выделяет их в отдельную подгруппу и делает непохожими как по применению, так и по свойствам. Группа холинолитиков пресинаптического действия представлена не только препаратами ботулинического токсина типа А, но и типа В. Так что у наших препаратов есть «братья» — это препараты ботулинического токсина типа В: нейроблок (Elan Plc., Ирландия) и миоблок (Elan Pharmaceutical, США), которые также с успехом применяются в медицине. На нашем рынке присутствовали и другие препараты ботулотоксина А, но они являлись скорее «мнимыми родственниками», то есть подделками, не прошедшими нужного фармконтроля — в основном это препараты китайского производства Refinex, Esthetox и других.

В современной истории ботулотоксин прошел длинный путь от самого мощного смертельного природного яда до сильнодействующего нервно-паралитического яда, а затем до высокоэффективного лекарственного средства.

«Колбасный яд», «пляска святого Витта» и Наполеон

История возникновения препаратов ботулотоксина уходит в глубину XVIII столетия, когда в Германии после употребления в пищу колбасы заболели 13 человек, шестеро из которых скончались.

«Крестным отцом» исследования ботулотоксина можно назвать врача, ученого и сочинителя музыкальных баллад J. Kerner, который в 1817 г. опубликовал в «Газете естественных наук и фармакологии Тюбингена» описание смертельного пищевого отравления, которое, кстати, было известно еще во времена Римской империи. Он исследовал 155 случаев заболевания, описал симптомы, лично лечил больных, вскрывал трупы, кормил отравленной колбасой кошек, кроликов, птиц и рыб, а потом препарировал тушки. Исследователь пришел к выводу о том, что лекарства от отравления не существует и главное в этом деле — профилактика! Варить и коптить все мясные продукты — вот основное средство борьбы с «колбасным ядом».

Скорее всего, немецкому врачу были известны слова Парацельса — Dosis sola facit venenum (только доза создает яд). Ведь он уже тогда предположил, что малые дозы «колбасного яда» явно будут полезны для лечения больных малой хореей, которую в те времена называли пляской святого Витта: одним из симптомов болезни являлся гиперкинез (чрезмерные непроизвольные движения), а токсин помог бы расслабить мышцы.

Следующим ученым, который заинтересовался ботулизмом, стал бельгиец E. van Ermengen. В 1897 г. он изучил образцы зараженного окорока, употребление которого вызвало отравление и смерть на церемонии Ellezelle Music Society. Вытяжкой из этого окорока E. van Ermengen накормил голубей и кроликов и выяснил, что возникающий прогрессирующий паралич мышц приводит к смерти в результате остановки дыхания. Основываясь на раз-  личных опытах, он сделал вывод, что это самый убийственный из известных человечеству токсинов (что оказалось правдой), а микроорганизм, который выделяет этот токсин, развивается в процесс консервирования мясных продуктов. Так появилась бактериальная теория, а выделенный микроб получил имя «в честь» латинского названия колбасы (botulus) — Bacillus botulinum (в настоящее время — клостридии ботулизма). В этом же году Kerner создал первую иммунную сыворотку от ботулизма. В настоящее время известны различные серотипы ботулинического токсина: тип А, открытый Е. van Ermengen в 1896 г., тип В, открытый Leuchs в 1910 г., тип C — Bengston в 1922 г., тип C3 — Seddon (1922 г.), тип D — Theiler (1920-1927 гг.), тип E — E. Кушнир (1934 г.), тип F — Moller и Scheibel (1960 г.) и, наконец, тип G.

Косвенно ко всей этой истории причастен и Наполеон Бонапарт: в пору беспрерывных военных кампаний император обещал премию тому, кто изобретет надежный способ сохранения пищи. Так появились консервы. А поскольку бескислородная среда идеальна для образования токсина ботулизма, в консервированных продуктах (без полноценной термической обработки) токсин может сохраняться годами.

«Побочный эффект»

В годы Второй мировой войны токсином заинтересовались в связи с возможностью его применения в качестве бактериологического оружия. Исследование большинства эффектов различных серотипов ботулинического токсина приходилось на этот период.

C. Lamanna в 1946 г. в, первые выделил токсин типа А в кристаллической форме (именно такая форма нужна для разработки препаратов), а Burgen в 1949-м установил, что механизм действия ботулинического токсина заключается в блокаде нервно-мышечной передачи. А. Скотт в 1973 г. впервые провел испытание нейротоксина на животных, а затем, в 1978 г., — на людях, согласно протоколу, одобренному FDA (США).

Оговоримся, что в исследованиях Скотта не было ничего антигуманного: еще в 1950-х гг. ученые установили, что токсин, очищенный и сильно разбавленный, можно использовать в медицине для расслабления мышц.

В это время как раз были проведены испытания на животных.

Результаты поразили всех! Многократно разведенный токсин устранял косоглазие у животных. При этом токсин не всасывался с места введения, не вызывал побочных эффектов, а действие его было практически локальным

Поиск оптимальной технологии очищения и получения кристаллического высокоочищенного ботулотоксина продолжался почти 40 лет. В декабре 1989 г., прежде всего благодаря работам офтальмолога А. Скотта, FDA (США) одобрила ботулинический токсин типа А для лечения косоглазия, гемифациального спазма (непроизвольного одностороннего сокращения лицевой мускулатуры) и блефароспазма (непроизвольного зажмуривания глаз) и дала разрешение на применение препарата под названием ботокс — эффективного и безопасного средства в неврологии.

Десятки воодушевленных врачей и ученых приступили к исследованию возможностей применения нейротоксина при других показаниях. С этого времени началась триумфальная история восхождения ботулотоксина на медицинский Олимп.

В 1990 г. в журналах «Дерматология» и «Хирургическая онкология» были опубликованы первые статьи об использовании ботулинического токсина типа А в косметологической дерматологии.

Были представлены результаты 17 тысяч курсов лечения (!) на 7 тысяч пациентов.

Косметические эффекты нейтротоксина помог обнаружить счастливый случай — как уже не раз случалось в фармакологии. Одна из пациенток офтальмолога J. Carruthers, лечившаяся от блефароспазма, обратила внимание на то, что морщины на ее лице после лечения ботулотоксином стали менее выраженными. Получалось, что больные после инъекции ботулотоксина не только избавлялись от спазмов лицевой мускулатуры, но и получали приветливое, расслабленное и моложавое лицо в качестве… «побочного эффекта»! И хотя морщины в списке показаний к применению данного препарата не значились, врачи стали применять ботокс не по прямому назначению. Такое заманчивое исчезновение морщин после одной инъекции ботулинического токсина типа А быстро привело к распространению этой техники. С 1995 г. число применений ботулинического токсина А для омоложения лица росло в геометрической прогрессии. Проводились конференции и семинары, несмотря на то, что показания для такого применения не были одобрены ни в Европе, ни в США. В косметологии в период с 1997 по 1999 гг. использование ботокса увеличилось на 665%! В итоге в 2002 году FDA одобрило применение ботокса для устранения мимических морщин на лбу и вокруг глаз в косметологии. И началась новая эра…

Типы ботулинического токсина

Существует несколько типов ботулинического токсина (А, В, С, D, E, F, G), которые различаются по иммунологическим и химическим свойствам. Ботулотоксин не имеет вкуса, цвета, запаха и считается самым сложным белком, который способен синтезировать живой организм. Его масса соответствует верхнему пределу возможной массы белка и составляет около 150 000 атомных единиц масс, что в три раза превосходит средний размер обычной белковой цепи.

В природе не существуют вещества токсичнее. Самое ядовитое искусственно синтезированное вещество — диоксид — в 70 000 раз слабее ботулотоксина. Средняя летальная доза (LD50) для типа А составляет 0,001 мкг/кг, но наиболее токсичным считается тип D (LD50 = 0,0004 мкг/кг веса). И хотя ботулотоксин типа А является одним из самых ядовитых среди 7 существующих серотипов и его действие продолжается дольше остальных, он был первым и долгое время единственным на фармацевтическом рынке.

Не так давно появились препараты ботулотоксина типа В. Другие типы токсина в медицине пока не применяются, но в экспериментальной практике уже ведутся исследования по использованию типов С и F. В настоящее время изучение ботулинического токсина типа А проводится дерматологами, отоларингологами, офтальмологами, неврологами, проктологами, урологами, гинекологами, гастроэнтерологами и, конечно, косметологами и пластическими хирургами.

Структура лекарственных препаратов

Лекарственные препараты, представляющие любой серотип токсина ботулизма, состоят из самого нейротоксина, нетоксичных комплексных белков и фармацевтических вспомогательных веществ.

Дозировка препаратов выражаются в единицах действия (ЕД) или в т. н. мышиных единицах (MЕД): каждая единица соответствует средней летальной дозе (LD50) для самок мышей весом 18-22 г каждая. При инъекции препарата для человека массой 70 кг (это было установлено приблизительно — и на обезьянах, а не на человеке) смертельной считается доза 3000 ЕД (то есть 30 флаконов ботокса).

Существующие лекарственные препараты ботулотоксина типа А — ботокс, диспорт, ксеомин и лантокс — хотя и «ближайшие родственники», но все-таки не являются «близнецами», они имеют различные профили безопасности и эффективности, отличия, связанные с производством, составом и алгоритмом применения.

Препарат под названием ботокс представляет собой очищенный нейротоксиновый комплекс — ботулотоксин типа А-гемагглютинин (который в лабораторных условиях вырабатывают микроорганизмы), соединенный с сывороточным альбумином человека.

Хранится препарат в морозильной камере и разводится непосредственно перед введением. Он занимает лидирующие позиции на фармацевтическом рынке. Так, в 2006 г. в США было произведено 11,5 млн процедур инъекций ботокса. Эти инъекции, обогнав липосакцию и имплантаты молочных желез, заняли почетное первое место среди процедур эстетической хирургии. Ботокс — самый изученный препарат, зарегистрированный более чем в 75 странах мира. У нас он был одобрен Минздравом РФ в 1995 г., а с 1999 г. разрешен для применения у детей при двигательных расстройствах. Диспорт также является очищенным комплексом ботулотоксина типа А, но отличается более низкой молекулярной массой, а следовательно, более высокой диффузией препарата в ткани, что может повышать частоту возникновения побочных эффектов. По клинической активности 3-5 ED диспорта соответствуют 1 ED ботокса. Одно из главных условий применения препаратов — абсолютная свежесть, поэтому очень важно соблюдать правила хранения. Для диспорта достаточно холодильника, тогда как ботокс должен храниться в морозильной камере. В разведенном состоянии диспорт сохраняется не более 1 часа, а ботокс — до 4 часов. Диспорт также одобрен в России и Евросоюзе, но не в США. Ксеомин отличается от своих предшественников — ботокса и диспорта — тем, что содержит изолированный нейротоксин типа А, таким образом, он освобожден от ненужных и неэффективных комплексных белков, которые нагружают иммунную систему пациента и увеличивают риск возникновения привыкания.

Чистый нейротоксин имеет низкую иммуногенность с минимальной антигенной и белковой нагрузкой на организм. По активности ботокс и ксеомин идентичны, но для ксеомина характерно более быстрое начало действия

Препарат не требует заморозки и хранения в особых условиях, сохраняет стабильность при хранении при комнатной температуре до 25°C. Зарегистрирован в Германии в 2005 г. Разрешен к применению в 14 странах мира. Одобрен Минздравом РФ в качестве лекарственного препарата в 2008 г., но зарегистрирован для применения в области косметологии только в 2010 г.

Препарат лантокс также представляет собой лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, как и другие препараты ботулотоксина типа А. В его состав входят неактивные ингредиенты: желатин, сахароза и декстран. В лантоксе, в отличие от других препаратов, токсин связан с желатином, который стабилизирует нейротоксин, сохраняя его биологическую активность.

В ботоксе и диспорте в качестве стабилизатора используется сывороточный альбумин. Оба стабилизатора имеют свои преимущества и недостатки: источник желатина — крупный рогатый скот; сывороточный альбумин получают от человека (здоровых доноров). Желатин, входящий в состав препарата, должен быть «кристально чистым»: вспомните о прионах и «коровьем бешенстве» (губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота). Сывороточный альбумин имеет в своем составе аминокислоту цистеин, которая усиливает агрегацию ботулотоксина и ведет к потере его токсичности, а значит, и активности. Поэтому такие препараты содержат большую концентрацию анатоксина по сравнению с лантоксом. Каждая ампула миоблока (нейроблока) представляет собой готовый раствор для инъекций и содержит ботулотоксин типа В в комплексе с альбумином человеческой сыворотки, хлоридом натрия и сукцинатом натрия. Раствор имеет низкий рН, что дает болезненность при инъекции. Приблизительно 1 МЕ ботокса соответствует 40 МЕ миоблока (нейроблока).

Известно, что ботулотоксин В сильнее и эффективнее действует на вегетативную нервную систему, чем на соматическую. Поэтому в настоящее время разрешенное применение этого типа ботулотоксина ограничивается цервикальной дистонией. Для применения этих препаратов в косметологии необходимы дополнительные исследования.

Механизм действия

При инъекции любого препарата ботулотоксина в тканях происходит разделение нейротоксина и белкового комплекса. Считается, что механизм действия нейротоксина обусловлен блокадой пресинаптической мембраны и нарушением выделения медиатора ацетилхолина в синаптическую щель.

В зависимости от типа ткани нарушается холинергическая нервно-мышечная передача или холинергическая вегетативная передача импульсов к потовым, слезным, слюнным железам или к гладким мышцам. И хотя до конца этот процесс пока не изучен, данный механизм действия является наиболее вероятным. При обычной внутримышечной инъекции начало действия приходится на 2-3 сутки, максимум на 14-15 сутки, а через 45 суток эффект начинает медленно угасать. Блокада передачи импульса в синапсе является необратимой. Считается, что возобновление прохождения импульса через синаптическую щель происходит за счет образования новых коллатералей у нервных волокон. Таким образом, вся поперечнополосатая мускулатура, гладкие мышцы и потовые железы являются потенциальными органами — мишенями для лечения ботулиническим токсином. Ботулинический токсин в течение некоторого времени концентрируется в месте его внутримышечного введения, где подвергается частичному метаболизму, затем попадает в системный кровоток. В организме он очень быстро метаболизируется с образованием более простых молекулярных структур. Выводится в виде метаболитов преимущественно почками.

Яд-спасатель

Бо́токс — это очищенный нейротоксиновый комплекс ботулотоксина типа А, который вырабатывают микроорганизмы Clostridium botulinum в лабораторных условиях.

Ботокс является очищенным природным протеином, который в малых дозах расслабляет сверхактивные мышцы, являющиеся причиной образования морщин. Инъекции Ботокса блокируют связь между сигналами двигательного нерва и мышцей, участвующей в формировании морщины. Лечение является простым и производится безоперационным путем. В результате лечения разглаживаются устойчивые глубокие морщины, появляющиеся с течением времени.

Инъекции препарата выполняют в мышцы, которые необходимо разгладить. Действие препарата длится в течение примерно 2-8 месяцев. Косметологии «Ботокс» используется относительно недавно, однако за короткий срок приобрел очень много сторонников среди специалистов и пациентов. Несмотря на то что для разглаживания морщин используется такой серьезный яд, как ботулин, токсических реакций при использовании «Ботокс» а никогда не бывает.

Токсин действует исключительно на мелкие мышцы, располагающиеся под кожей. Именно они, сокращаясь, создают морщины на лбу, в углах глаз, переносице и спинке носа, верхней губе.

Для введения препарата используются тонкие иглы, с помощью которых препарат вводят в мышцы. Для обезболивания процедуры используют местные анестетики, которые предварительно наносят на кожу.

Препарат начинает действовать в среднем через 7- 14 дней. Под действием «Ботокса» наступает ослабление двигательной активности мышц. Мелкие и глубокие морщины разглаживаются, а поверхность кожи становится ровной.

Эффект от действия препарата сохраняется в среднем на протяжении 6 месяцев, после чего необходимо повторить процедуру. Для достижения длительного и стойкого эффекта косметологами рекомендуется введение препарата «Ботокс» 3 раза в год. Через несколько процедур исчезает вредная привычка хмурить лоб и проблема будет решена и без воздействия препарата.

При регулярном проведении процедур мышцы поддерживаются расслабленными, разглаживаются морщины любой глубины и не формируются новые. Можно навсегда забыть о «гусиных лапках» в уголках глаз и губ, о грубых бороздах «гнева» на лбу.

Осложнения введения «Ботокса» немногочисленны и крайне редки. При избыточном введении препарата может опускаться угол рта или веко. Однако, учитывая обратимость действия нейротоксина, даже при возникновении этих «побочных эффектов» , восстановление внешнего вида происходит через 1-2 месяца. Застраховаться от возникновения осложнений можно лишь выбрав квалифицированного косметолога, работающего в надежной клинике.

Несмотря на свое умение устранять проявления старения на лице, «Ботокс» все же имеет недостатки. С помощью этого препарата нельзя устранить все морщины. Например, зона вокруг рта, щеки и подбородок – не самые лучшие места для инъекций. Однако это не повод для расстройства. Существует биополимерный гель, с помощью которого можно устранить морщины в этих местах.

В настоящее время препараты ботулотоксина показаны при лечении любой доступной для его введения мышцы, находящейся в состоянии патологического сокращения. Вот далеко не полный перечень заболеваний, при которых препараты ботулотоксина просто необходимы.

Страбизм (косоглазие), блефароспазм, спастическая кривошея, фокальные дистонии, тики, спастичность, головная боль напряжения, детский церебральный паралич (старше 2-х лет), гемифациальный спазм, миофасциальные боли, тремор, локальный гипергидроз, спастическая дисфония, фарингеальная дистония, дистония конечностей, эзофагеальная ахалазия, спастический мочевой пузырь, вагинизм, спазм сфинктеров прямой кишики, анальные трещины, энтропион, защитный птоз.

Существуют и более редкие заболевания, при которых препараты ботулотоксина являются практически единственным лекарством, устраняющим причину заболевания. Например, феномен «крокодиловых слез», который был описан впервые в 1928 г. (до сих пор в мире зарегистрировано чуть более сотни случаев).

Это слезотечение, возникающее во время еды, связано с поражением лицевого нерва. Больной непроизвольно плачет, когда жует, особенно при употреблении твердой или острой пищи.

Или синдром Люси Фрей — приступообразно возникающая боль в области виска, уха и нижней челюсти, сопровождающаяся гиперемией кожи и усиленным потоотделением. Приступы провоцирует горячая пища, физическая нагрузка, перегревание, эмоциональный стресс. Считается, что в основе синдрома — поражение ушно-височного нерва. Еще недавно единственным радикальным способом лечения являлось пересечение ушновисочного нерва.

Другие показания для лечения ботулиническим токсином еще изучены недостаточно — среди них «теннисный» локоть (мышечное напряжение), миоклонус нёба, заикание, нистагм, гиперплазия предстательной железы. Все эти болезни ждут заключения исследователей по поводу эффективности нейротоксина в этих случаях. В эстетической медицине показаниями для применения ботулотоксина типа А являются мимические морщины в области лба, межбровной и параорбитальной зонах, спинки носа, подбородка, горизонтальные и вертикальные морщины шеи, углов рта и области декольте.

Противопоказания

Противопоказания к применению ботулотоксина немногочисленны и обусловлены основным механизмом его действия — это любые заболевания с нарушением холинергической передачи. Нельзя применять ботулотоксин одновременно с лекарственными препаратами, нарушающими эту передачу, например, с аминогликозидами или миорелаксантами. Лекарства, препятствующие свертыванию крови (такие как аспирин), могут увеличивать риск кровотечения.

Особую осторожность необходимо соблюдать по отношению к беременным, поскольку клинические испытания на беременных не проводились и отдаленные результаты неизвестны. Интересно, что за все время применения препаратов ботулотоксина не описано ни одного случая гиперчувствительности (аллергии).

Возможны реакции на вспомогательные компоненты препарата, но не на сам ботулотоксин.

И все-таки это яд!

Побочное действие может наблюдаться у всех лекарственных препаратов, и ботулотоксин — не исключение. Любые побочные эффекты можно разделить на местные (возникающие на месте введения) и системные (возникающие после попадания лекарства в системный кровоток). Все побочные неблагоприятные эффекты (как впрочем, и положительные лечебные) являются полностью обратимыми.Из местных (локальных) реакций — это микрогематомы, которые рассасываются в течение недели, непродолжительные болевые ощущения в месте инъекции. Кроме этого, возможно распространение действия препарата на мышечные группы, расположенные вблизи места инъекции, для которых инъекция не была предназначена. Такие побочные эффекты зависят от области введения ботулинического токсина и проявляются в виде потери мышечного тонуса у данной группы мышц. Например, при лечении блефароспазма может возникнуть птоз или слезотечение, если действие препарата распространится на мышцы верхнего века или гладкие мышцы слезных желез. Такие побочные эффекты обычно не требуют лечения и проходят в течение 30 дней.

Остальные «сюрпризы» могут возникнуть только из-за некачественного выполнения процедуры самой инъекции — повреждения иглой проходящих в месте инъекции нервов или сосудов, что возможно при введении любого препарата, а не только ботулотоксина.

Системные побочные эффекты характерны при применении больших доз препаратов (200 ЕД и больше). Такие дозы используют при лечении неврологических заболеваний, где препарат вводят в большие по объему поперечнополосатые мышцы. В косметической медицине подобные дозировки, как правило, не используются. К системным побочным эффектам относят общую слабость, которая в течение недели постепенно проходит.

И последнее — антигенные свойства: вся фармацевтическая промышленность борется с ними, изобретая всевозможные препараты ботулотоксина. По статистике, антитела образуются у 1-5% пациентов после повторных инъекций.

Риск образования антител при назначении ботулотоксина зависит от различных факторов. Один из них — промежутки между инъекциями. Они должны быть как можно длиннее. Второй фактор — количество единиц вводимого препарата при каждой процедуре. Оно должно быть как можно меньше. Образованию антител способствуют введение больших доз (более 250 ЕД), что опять же характерно для неврологической практики. Третий фактор — это выбор самого препарата, поскольку каждый из них обладает определенной биологической активностью (высокая специфическая биологическая активность свидетельствует о низком риске образования антител).

Препараты ботулотоксина по своей биологической активности располагаются в следующей последовательности: миоблок (нейроблок) — 5, ботокс — 60, диспорт — 100, ксеомин — 167 МЕ/нг ботулинического нейротоксина. Следовательно, для миоблока и нейроблока риск развития толерантности достаточно высок, а для ксеомина — наиболее низок.

[источники]

источники

http://www.allseason.ru/publics/single/4538/5331

http://tainy.info/world-around/5-samyx-yadovityx-veshhestv/

http://otvet.mail.ru/question/13363969

Давайте я вам напомню еще что нибудь из области медицины: вот например утверждают, что существуют Таблетки из фекалий, а вот кто не знает Что такое ушная сера ?. Вспомним еще Как «работает» лунатизм и почему Медь убивает Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=56483

masterok.livejournal.com

Ботулотоксин — Википедия

Ботулотоксин
Общие
Сокращения BoNT
Традиционные названия ботулотоксин
Хим. формула C6760H10447N1743O2010S32
Физические свойства
Молярная масса 149322 г/моль
Классификация
Рег. номер CAS 93384-43-1
Рег. номер EC 3.4.24.69
Безопасность
ЛД50

мыши, внутрибрюшно, нг/кг веса

 • Тип A — 1,2
 • Тип B — 1,2
 • Тип C1 — 1,1
 • Тип C2 — 1,2
 • Тип D — 0,4
 • Тип E — 1,1
 • Тип F — 2,5
 • Тип H — ?
Токсичность

Чрезвычайно токсичен

Приводятся данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иного.

Ботулотоксин, (ботулинический токсин, токсин ботулизма) — нейротоксин белковой природы, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum. Сильнейший органический яд из известных науке органических токсинов[1] и одно из самых ядовитых веществ. Попадание ботулотоксина в организм вызывает тяжёлое токсическое поражение — ботулизм, который в естественных условиях встречается у людей, лошадей, птиц, реже — крупного рогатого скота, пушных зверей.

Ботулотоксин по серовару возбудителя делят на типы A, B, C1, C2, D, E, F, G, H из них наиболее часто встречается тип А. Полулетальная доза у различных сероваров в среднем составляет около 1 нг/кг массы[2].

Токсичность

Ботулотоксин является одним из самых сложных белков, синтезируемых живым организмом. Его масса составляет около 150 тысяч атомных единиц масс, что в три раза превосходит типичный размер белковой цепи, немногие белки (например, титин) превышают этот средний размер.

Наиболее близким к ботулотоксину ядом как по структуре, так и по силе является тетаноспазмин. Он вырабатывается другим видом клостридий — Clostridium tetani, возбудителем столбняка. Тем не менее он уступает ботулотоксину в ядовитости вследствие более низкой молекулярной массы — 140 тысяч а. е. м.

Воздействие на организм

Действие ботулотоксина на организм

Клостридии ботулинум, будучи облигатными анаэробами, способны размножаться только в условиях полного отсутствия кислорода. Как правило, это консервированные и колбасные изделия (особенно консервированные жареные грибы и заготовленные большими кусками мясо и рыба с повреждениями на поверхности). Вырабатываемый бактериями при размножении экзотоксин попадает в организм вместе с пищей, всасываясь в желудочно-кишечном тракте и воздействуя при этом на нервную систему, вызывает нарушения в работе черепных нервов, скелетной мускулатуры, нервных центров сердца. Характерны глазная симптоматика (туман, мушки перед глазами, мидриаз и анизокория зрачков, косоглазие), позднее присоединяются бульбарные симптомы (нарушение речи и глотания, маскообразное лицо). Смерть наступает от гипоксии, вызванной нарушением обменных процессов кислорода, асфиксией дыхательных путей, параличом дыхательной мускулатуры и сердечной мышцы.

Физико-химические показатели

Ботулотоксин не имеет вкуса, цвета и запаха (изредка поражённый продукт приобретает запах прогорклого масла). Разрушается при кипячении в течение 25-30 минут, при автоклавировании в течение 10 мин при температуре 120 °C, при замачивании в растворе 1 % пищевой соды в течение часа. Токсин не разрушается при взаимодействии с пепсином и с соляной кислотой желудочного сока.

Применение в медицине

Интерес к ботулотоксину как возможному лекарственному средству появился в начале XX века. Во время Второй мировой войны было проведено всестороннее изучение токсина на предмет использования в качестве биологического оружия. Эти исследования дали основу для получения высокоочищенного кристаллического ботулотоксина типа А.[3]

Первым в медицинской практике ботулотоксин в конце 70-х годов применил американский офтальмолог Алан Скотт. Он вводил очищенный токсин в микродозах в орбитальную мышцу глаза для лечения блефароспазма. Им также было исследовано влияние токсина на нистагм, гемифациальный спазм, спастическую кривошею и спастические болезни ног.[3]

В современной практике препараты на основе ботулотоксина (Ботокс, Релатокс — единственный в мире российский препарат, Ксеомин, BTXA, Диспорт, Нейронокс) используются для лечения гиперактивности поперечно-полосатой мускулатуры и мышц сфинктеров, гиперфункции экзокринных желёз, различных болевых синдромов спастического характера. В косметологии токсин применяется для разглаживания мимических морщин,[3] аналогичным способом — для купирования мигреней[4].

Боевое применение ботулотоксина

В XX веке при подготовке к химической и бактериологической войне разрабатывались методы производства токсина ботулизма для военных и диверсионных целей. В США во время Второй мировой войны ботулотоксин рассматривался как перспективное биологическое оружие[5]. В военных центрах США, Англии и Канады рассматривался именно ботулотоксин типа А, который наиболее опасен для человека[6]. Существует версия, что ботулотоксин был применён при убийстве Рейнхарда Гейдриха бойцами чехословацкого сопротивления, которых подготовили британские спецслужбы[7][8]. В 1971 году Генеральная ассамблея ООН одобрила конвенцию о запрете разработки, производства и накопления запасов токсического оружия и об их уничтожении. Участниками конвенции (1985 г.) является 101 государство[9].

В результате многолетних исследований в 1975 году ботулотоксин типа А был принят на вооружение армии США под шифром XR, запасы которого хранятся в арсенале Пайн-Блафф в штате Арканзас. Токсичность при ингаляции для человека LDт50 20 нг·мин/л для сухого XR и 100 нг·мин/л — для его рецептур. Летальный исход может наступить в течение трёх суток. В воздухе аэрозоль эффективен, как биооружие, в течение 12 ч. Дегазировать XR можно только с помощью водных растворов активного хлора 100—350 мг/л, например 0,1—0,2 % растворами хлораминов или гипохлоритов. Особенно легко дезактивируют XR растворы формальдегида (токсичность снижается в 100 раз в течение минуты)[6].

Наиболее опасно для популяции биологическое оружие в виде аэрозоля, так как токсин хорошо всасывается со слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей[10]. Защита от аэрозоля XR надёжно обеспечивается противогазами и респираторами[6].

Примечания

 1. Супотницкий М. В. Глава 1.5. Токсины патогенных бактерий // Микроорганизмы, токсины и эпидемии. — М., 2000. — 376 с.
 2. ↑ Toxins of Biological Origin. Проверено 19 июня 2010. Архивировано 25 августа 2011 года.
 3. 1 2 3 Наталья Аставина. Ботулотоксин. Две стороны одной медали. (рус.) // Consilium provisorum : журнал. — 2009. — № 2 (58). — С. 6-9. Архивировано 1 июня 2010 года.
 4. ↑ В США разрешили лечить хроническую мигрень «Ботоксом»
 5. ↑ Создание бактериологического оружия в США. Проверено 23 июля 2009. Архивировано 4 апреля 2012 года.
 6. 1 2 3 В.Н. Александров, В.И. Емельянов. Ботулинические токсины и вещество XR // Токсины как химическое оружие (рус.) (pdf). «Химия и Химики». — глава из учебного пособия «Отравляющие вещества», М. Воениздат, 1990.. Проверено 23 июля 2010. Архивировано 4 апреля 2012 года.
 7. Defalgue, Ray J., Wright, Amos J. The Puzzling Death of Reinhard Heydrich // Bulletin of Anesthesia History. — январь 2009. — Т. 27, вып. 1. — P. 6. Архивировано 20 июля 2011 года.
 8. W. Seth Carus, Center for Counterproliferation Research, National Defense University. Bioterrorism and biocrimes: the illicit use of biological agents since 1900. — The Minerva Group, Inc, 2002. — P. 89. — 220 p. — ISBN 9781410100238.
 9. ↑ Современные средства поражений (ppt). Проверено 31 июля 2009. Архивировано 4 апреля 2012 года.
 10. ↑ Ботулизм на eurolab.ua. Проверено 19 июля 2009. Архивировано 1 февраля 2011 года.

Литература

Ссылки

wikipedia.green

30 фактов о ботоксе, которые вы хотели знать — Рамблер/новости

Чем ботокс отличается от филлеров, в каком возрасте можно начинать делать инъекции и какие осложнения они могут вызвать? Ответы на эти и другие вопросы BeautyHack узнал у трех ведущих косметологов Москвы.

Впервые ботокс применили не косметологи

Интерес к ботулотоксину проявился довольно давно, а в медицинской практике его впервые применил офтальмолог для лечения блефароспазма. Он проводил исследования и применял препарат при кривошее, гемифациальном спазе и в случае неврологических нарушений. После этого ботокс активно стал использоваться неврологами, и уже только потом он «шагнул» в косметологию.

Ботокс помогает в борьбе с мигренью

Это очень актуальная проблема — большое количество неврологов применяют ботокс для лечения мигрени. Что касается области дерматологии-косметологии, то в ней ботокс используется для коррекции мимических морщин и для избавления от повышенной потливости — препарат вкалывают в подмышечную область и в область ладоней и стоп.

Ботокс — это коммерческое название препарата

И выпускает его компания «Аллерган». В основе препарата лежит действующее вещество — ботулотоксин, и выпускается оно под разными коммерческими названиями и разными компаниями. Среди них — ботокс, диспорт, ксеомин и ряд других, менее известных препаратов.

Первые три давно существуют на рынке: «Аллерган» выпускает ботокс, «Ипсен» — диспорт, а «Мерц» — ксеомин.

Ботокс появился в России раньше, чем в США Какой вид препарата разрешить в той или иной стране, решают регистрационные органы. У нас ботулотоксин был зарегистрирован немного раньше, чем в США, но на самом деле это ни о чем не говорит — здесь скорее учитываются интересы компаний.

Ботокс и филлеры — не одно и то же Это совершенно разные понятия, а объединяет их лишь то, что врачи часто используют во время процедуры и ботокс, и филлеры, — в случаях, когда пациент хочет получить максимально заметный результат за один визит к врачу. Филлер — это препарат, сам по себе имеющий определенный объем и создающий его в мягких тканях, в первую очередь, в области лица. Хотя филлеры нередко применяются в области ягодиц, кистей рук и даже для интимной контурной пластики в эстетической гинекологии.

Ботокс — это препарат, не заполняющий, а понижающий или блокирующий активность той или иной группы мышц. Например, благодаря мышцам верхней трети лица мы поднимаем брови, сильно удивляемся или хмуримся — в результате, появляются морщины на лбу. Эти морщины легко убираются ботоксом, причем дозу можно подобрать так, что мимика не будет сильно ограничена.

Ботокс действует не сразу

Конечно, тут все индивидуально — но, как правило, ботокс начинает свое действие со второго или третьего дня после процедуры, у кого-то это происходит на следующий день. Постепенно ботулотоксин набирает «обороты», гармонизируется и берется максимально равномерно на всех участках, где был сделан. К 12-14 дню мы имеем окончательный результат, который задумали. У филлеров, напротив, действие видно сразу — можно сразу смоделировать скулы, носогубную складку, угол челюсти или овал лица. Современные филлеры тоже имеют накопительный эффект, который может усилиться в течение недели — но не так резко, как при ботоксе.

Продолжительность эффекта зависит от пациента

Чтобы определить, сколько будет сохраняться эффект от введенного ботулотоксина, нужно изучить образ жизни пациента — занимается ли он спортом, ходит ли в баню или сауну, сколько ему лет, интенсивный ли у него обмен веществ и так далее. Если все эти факторы присутствуют, то эффект у такого человека будет длиться меньше. У пациентов постарше — с менее активным обменом веществ и медленно восстанавливающейся нервно-мышечной передачей — результат будет держаться чуть дольше.

Если говорить о самих препаратах то от ботокса эффект чуть короче — он гарантирован в течение 3-4 месяцев, а дальше уже все индивидуально. Диспорт держится в среднем 4-5 месяцев, но и препарат этот считает более жестким, а ксеомин по действию похож на ботокс. Все это подбирается исходя из индивидуального состояния пациента — строения его лица, склонности к отечности и тому подобное.

Процедура по введению ботокса занимает не больше часа

Если инъекции делаются, например, в лицо и шею, то процедура занимает 15-20 минут — время уходит на то, чтобы разметить зоны и аккуратно, не торопясь, ввести препарат. Если пациент решает во время процедуры решить проблему потливости и вколоть ботокс в подмышечную зону, то длительность процедуры увеличивается за счет того, что врач предварительно анестезирует нужную зону. На лице уколы абсолютно безболезненные, но в подмышечной зоне процедуры может быть чувствительна — поэтому применяется специальный анестезирующий крем, который начинает действовать через полчаса. В моем опыте, самая продолжительная процедура по введению ботулотоксина заняла не больше часа.

Инъекции ботокса — это не только антивозрастная процедура

Многие считают, что ботокс можно колоть только с определенного возраста. На самом деле это процедура, которую нужно делать с того момента, когда морщины начинают закладываться — кому-то она требуется в более раннем возрасте, а кому-то не нужно и в 50 лет. Все зависит от мимики и морщин.

С помощью ботокса можно изменить овал лица

А также скорректировать возрастные изменения в области шеи или декольте. Можно смягчить сильно напряженный подбородок у некоторых пациентов, улучшить улыбку — в случае, когда при улыбке видны и зубы, и десны. А еще в некоторых случаях можно поднять опущенный кончик носа, исправив таким образом, его форму.

«Скованное» лицо после ботокса — это миф Этот препарат применяется уже довольно давно — и врачи научились с ним работать и правильно определять дозу. Все эти мифы о «скованном» и безэмоциональном лице ушли в прошлое — если, конечно, вы оказались в руках грамотного врача. После инъекции будет лишь некоторое ограничение избыточной мимики, которая формирует морщины и растягивает кожу.

Тип кожи не влияет на дозировку препарата

Любые ботулинические токсины — ботокс, диспорт или ксеомин — блокируют нервно-мышечную передачу, то есть, они делают так, что мышца перестает двигаться. А все, что находится в жировом слое, в коже или в костях вообще не играет роли. Поэтому ни сухость, ни жирность кожи не может ни коим образом повлиять на дозировку инъекции.

Ботокс не «лечит» морщины

Препарат влияет лишь на подвижность мышц — если кожа в определенном месте перестает сминаться или заламываться, то морщины либо не будут образовываться, либо станут мягче. Если у человека активная мимика и он вовремя начинает колоть ботокс — морщинки не успеют образоваться. Если же они уже есть, но слабовыраженные и видны в покое, то после введения препаратов они станут менее заметны. Но когда на лице есть глубокие морщины, то уколы ботокса не смогут их разгладить.

Статические морщины убирают не ботоксом

Если речь идет о статических морщинах, то они видны даже без мимики — например, мы не поднимаем брови, а морщины на лбу все равно есть. Тут ботокс будет бесполезен — он может сделать брови неподвижными, но морщины как были, так и есть. Если просто заполнить морщины филлерами, то гиперактивная мимика будет препарат выталкивать, и эффект практически не будет сохраняться. Поэтому при глубоких морщинах правильно сначала прокалывать ботокс, а потом, когда проблема гиперактивной мимики решена, закалывать гиалуроновую кислоту.

Ботокс действует не на всех

Да, действительно, встречаются люди с нечувствительностью к токсину. На них ботокс либо не действует вообще, либо эффект очень слабый, либо ботокс перестает на них действовать со временем. С этим ничего не поделаешь — это просто особенность организма.

Инъекции могут вызвать осложнения

Если инъекция сделана правильно и в нужной дозировке, то осложнений не будет. Но все-таки это медицинский препарат, поэтому бывают разные случаи. Из самых распространенных осложнений можно выделить опущение бровей, ассиметрия (когда одна бровь выше, другая ниже) и отечность. Причиной могут стать неправильно выбранные точки укола, неправильные дозы и несоблюдение рекомендаций врача после процедуры.

После процедуры необходимо соблюдать рекомендации врача

Сразу после процедуры ни в коем случае нельзя заниматься спортом, наклонять голову или ложиться спать. Врачи часто не рекомендуют посещать сауну сразу после инъекции, но осложнений это не вызовет — просто препарат может не взяться или эффект от процедуры будет очень коротким. Необходимо также помнить, что место укола — это ранка, если ее трогать грязными руками, либо сразу наносить тональный крем и пудры, то там может образоваться воспаление.

Ботокс вызывает аллергию

Аллергическая реакция на ботокс встречается очень редко, потому что в составе практически нет аллергенов. Чтобы определить, нет ли у вас аллергии на ботокс, обратите внимание — есть ли у вас покраснения на месте инъекции, отечность или зуд.

Слишком частые инъекции ботокса могут привести к атрофии лицевых мышц

Чрезмерное употребление любых препаратов может привести к нежелательным явлениям, но при правильно подобранных дозах и соблюдении временных интервалов между инъекциями, ботулинотерапия является безопасной и эффективной методикой.

У инъекции ботокса есть противопоказания

Категорически запрещено делать инъекции, в том числе ботокс, есть есть какие-то заболевания. Среди прочих противопоказания — беременность и лактация, герпесная инфекция и просто плохое самочувствие. Инъекции ботокса запрещены и пациентам с выраженной степенью миопии (зрение минус 5 и выше), косоглазием, мышечной слабостью в анамнезе и прочими неврологическими заболеваниями.

После инъекции ботокса нельзя пить некоторые лекарства

Среди них — антибиотики, потому что некоторые могут понизить действие препарата, а некоторые, наоборот, усилить. И то, и другое не очень хорошо. При усилении эффекта могут начаться осложнения — от опущения бровей до появления ассиметрии. Но антибиотики никто просто так не употребляет — значит, есть какие-то заболевания. Во время процедуры человек должен быть полностью здоров.

Кремы и сыворотки не заменят ботокс

Такого эффекта не даст ни один крем. Похожий результат смогут дать некоторые разглаживающие маски, но чаще всего они стоят очень дорого — нецелесообразно тратить столько средств на эффект, который будет длиться гораздо меньше, чем от инъекции ботокса.

Ботокс не вызывает привыкания

Как медик, я знаю, что ботулинический токсин не вызывает какого-либо привыкания. Его действие заключается в расслаблении мышц лица, а затем препарат рассасывается и выводится из организма. Только этим характеризуется необходимость повторного введения ботокса — для продления эффекта расслабления мышц.

А вот с психологической точки зрения — да. Человек привыкает к идеальному лицу, и, когда эффект действия ботокса заканчивается, он начинает думать, что кожа стала выглядеть хуже. Конечно, ему хочется бежать и снова вкалывать ботокс. Но не волнуйтесь, своевременные инъекции ботулинического токсина безвредны для организма, а для людей в возрасте и вовсе целесообразны.

Мужчины тоже делают инъекции ботокса

Мужчина в кабинете косметолога — уже давно не нонсенс. Инъекции ботокса среди них так же популярны. Если говорить о зонах, которые мужчины выбирают для инъекции, то они полностью совпадают с женскими — это область вокруг глаз и между бровями.

Инъекции ботокса может делать только врач

Процедуру должен выполнять только высококвалифицированный врач, имеющий специальную подготовку и профильное образование, а также разрешение от фирмы-производителя, выпускающей препарат.

Процесс выведения ботокса из организма можно ускорить

Если вам по каким-то причинам не понравился эффект от инъекции ботокса, нужно в первую очередь набраться терпения — удалить препарат не получится, со временем он рассосется сам. Но ослабить его действие или ускорить процесс выведения из организма может лимфодренажный массаж — он улучшит кровообращение и отток застоявшейся лимфы. Это поможет ускорить обменные процессы.

Другие омолаживающие процедуры не смогут заменить ботокс

Хотя есть препараты, в основе которых есть полипептид аргилерин, — они часто используются для мезотерапии в сочетании с гиалуроновой кислотой, кремнием и другими полезными компонентами. У такой процедуры тоже будет омолаживающий эффект, но направлен он будет на лифтинг, а не на снижение гиперактивной мимики лица. Эффект от такой мезотерапии будет длиться от 1 до 4 месяцев — в зависимости от особенностей организма пациента и качества последующего ухода за кожей.

Эффект от некачественно введенного препарата может быть виден сразу

Такой укол может дать отеки, покраснения, гематомы, кровотечение и даже симптомы, схожие с началом простудных заболеваний. Такие осложнения могут возникнуть не только от неверно подобранной дозировки, но и от неправильного хранения препарата.

В некоторых случаях ботокс вводят детям

Врачи активно используют ботулотоксин для лечения детей — например, при ДЦП и локальных мышечных спазмах. Таким образом корректируется и восстанавливается двигательная активность ребенка.

Инъекции ботокса делать не больно

Это очень легкие поверхностные уколы, которые часто делают безо всякой анестезии. Тут все зависит от того, боитесь ли вы вида игл или нет, и от отношения косметолога тоже. Просто проявите терпение и помните — красота требует жертв!

Текст: Анастасия Сперанская

news.rambler.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о